REKLAMA

REKLAMA

Kwalifikacja wojskowa w 2024 roku. Kogo dotyczy?

Wprawdzie zasadnicza służbowa wojskowa w Polsce jest zawieszona od 2010 roku to wciąż armia prowadzi kwalifikację wojskową. Co ciekawe nie dotyczy ona tylko mężczyzn. Do stawienie się przed komisją mogą być także wzywane kobiety.

Na Opolszczyźnie kwalifikacja rozpoczęła się dziś i potrwa do końca kwietnia. Stawić się przed nią muszą mężczyźni urodzeni w 2005 r. oraz w latach 2000 – 2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, a także osoby, które w latach 2022 i 2023 zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej lub zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej

Przed komisją muszą stawić się także kobiety urodzone w latach 1997 – 2005. Jednak kwalifikacja nie dotyczy wszystkich pań, a tylko posiadających umiejętności przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji. Chodzi o przedstawicielki zawodów medycznych, weterynaryjnych, morskich oraz lotniczych, a także zawodów: psychologów, rehabilitantów, radiologów, diagnostyków laboratoryjnych, informatyków, teleinformatyków, nawigatorów oraz tłumaczy.

Ponadto na komisję muszą stawić się osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa w Opolu będzie przeprowadzona od 25 marca do 26 kwietnia w Centrum Usług Publicznych przy Pileckiego 1.

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.

Najnowsze artykuły