Najmłodsi uczniowie mogą wrócić do szkoły

Od dzisiaj uczniowie klas I-III mogą chodzić do szkoły. Nie będą to zwykłe lekcje, bo środki przeciwdziałające pandemii mocno ograniczają działania szkoły. Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych można jednak wreszcie prowadzić nie tylko online

Wszystkie opolskie szkoły są przygotowane do przyjęcia uczniów. W miarę możliwości będą tworzone grupy jednorodne pod względem klas. Zajęcia będą prowadzić nauczyciele – wychowawcy świetlicy oraz nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej. Część wychowawców świetlicy prowadzi również na co dzień zajęcia w klasach I-III.

Szkoły są również przygotowane do prowadzenia konsultacji z uczniami klas VIII. Rodzice uczniów muszą tylko potwierdzić w szkołach wolę uczestnictwa dzieci w konsultacjach. Będą one organizowane z przedmiotów: język polski, matematyka oraz język obcy nowożytny (przedmioty egzaminacyjne). W szkołach są opracowane oczywiście wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w stanie zagrożenia epidemicznego, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w klasach I-III zgłoszono 377 uczniów, co stanowi 12,39 procent ogółu dzieci w klasach I-III (3041 uczniów we wszystkich klasach I-III).

Do szkół częściowo zostały  dostarczone już środki ochrony osobistej i środki do dezynfekcji. Przewidziana jest kolejna dostawa.

Dariusz Król

Znawca futbolu, pomysłodawca i były redaktor naczelny ogólnopolskiego tygodnika „Tylko piłka”. W przeszłości także dziennikarz tygodnika i dziennika Gazeta Opolska (m.in. kierownik działu sportowego). Obecnie redaktor magazynu „Opole i kropka” i Czasu na Opole, w których zajmuje się głównie tematami z życia miasta, historią i sportem.

Najnowsze artykuły