18.edycja konkursu „Śmieci mniej – Ziemi lżej” zakończona. Uczniowie zebrali kilogramy odpadów, które trafią do recyklingu

Prawie 21 tysięcy kilogramów makulatury, 153 kilogramy puszek aluminiowych, ponad pięć tysięcy kilogramów zużytych baterii i 1700 kg plastikowych nakrętek. To efekt prac uczniów ze wszystkich miejskich placówek oświatowych, którzy wzięli udział w konkursie promującym prawidłowe segregowanie odpadów.

Konkurs był adresowany do dzieci przedszkolnych i uczniów szkół każdego szczebla uczących się w stolicy regionu. Uczestnicy mieli za zadanie zbieranie makulatury, pustych puszek aluminiowych oraz zużytych baterii. Przed przystąpieniem do konkursu brali udział w prelekcji dotyczącej gospodarki odpadami i zbiórki odpadów oraz otrzymali materiały edukacyjne. Uczniowie  zbierając surowce i sprzedając odpady uzyskali środki finansowe, które trafiały za każdym razem do ich szkół i przedszkoli. Zużyte baterie przekazywane były do Organizacji Odzysku BIOSYSTEM S.A. z Krakowa. Obsługą konkursu zajmowała się firma Eko-Edukacja Marek Łabno z Opola, która m.in. zapewniała odbiór wszystkich surowców wtórnych.

Konkurs odbywa się w mieście od 2006 roku i przynosi wymierne korzyści. W porównaniu z poprzednią edycją znacząco wzrosła liczba zbieranych surowców. Szczególnie widać to w ilości zebranych puszek (2022 rok – 0,043 Mg; 2023 rok 0,154 Mg) oraz makulatury, gdzie jej zebrana ilość w porównaniu z poprzednią edycją konkursu praktycznie się podwoiła (2022 rok 10,627Mg; 2023 rok 20,455 Mg).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Najnowsze artykuły