Opole upamiętni działaczy spod znaku Rodła

Miasto zaprasza do wspólnego udziału w obchodach 101. rocznicy  powstania I Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech, która przypada 18 lutego. Uroczystości rozpoczną się o godzinie 12.00 mszą święta w kościele OO. Franciszkanów, następnie nastąpi odsłonięcie wystawy pt. Druh Mietek i Druhna Hania. Działalność Edmunda Osmańczyka i Heleny Lehr w Związku Harcerstwa Polskiego w Niemczech w latach 1932-1939, a wydarzenia zakończy spotkanie okolicznościowe w sali Musioła w Ratuszu. 

Związek Polaków w Niemczech powstał 27 sierpnia 1922 roku i istniał do wybuchu II wojny światowej. Jak wskazują archiwalne dokumenty w 1924 roku liczył około 32 tys. członków. Symbolem związku stał się znak rodła zaprojektowany przez polską artystkę Janinę Kłopocką w 1933 roku.

6 marca 1938 r., wobec trwającej nagonki na Polaków mieszkających w Niemczech, zwołano I Kongres Polaków w Niemczech, w którym wzięło udział ok 5 tys. delegatów. Podczas kongresu, obradującego w Teatrze Ludowym w Berlinie, uchwalono „Pięć prawd Polaka”, które stanowiły ideową podstawę działalności związku

Głównym zadaniem związku było zachowanie polskiej tożsamości narodowej poprzez działalność kulturalną, gospodarczą i polityczną. Rodłacy mieli swoich reprezentantów w Sejmie pruskim, sejmikach krajowych i radach miejskich. Organizacja angażowała się w ochronę interesów polskiej mniejszości narodowej w Niemczech, a także w ochronę dziedzictwa polskiego. Dzięki zdecydowanym sprzeciwom polskiego mieszczaństwa oraz działaczy związku w Opolu, udało się dla przykładu zachować obecnie najbardziej charakterystyczny element średniowiecznego Zamku Piastowskiego w Opolu  – Wieżę Piastowską.

Po wybuchu II wojny światowej związek został zdelegalizowany przez władze III Rzeszy, jego majątek skonfiskowany, część działaczy rozstrzelano, pozostałych uwięziono w obozach koncentracyjnych.

Najnowsze artykuły