Wzrost nakładów na modernizację Wojska Polskiego

Ministerstwo Obrony Narodowej wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego podpisało umowę dotyczącą Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Celem funduszu jest znaczące zwiększenie nakładów na modernizację Wojska Polskiego.

– Jednym z naszych priorytetów jest także zacieśnianie relacji sojuszniczych w ramach NATO. Żeby te wszystkie działania mogły przebiegać szybciej, ważny jest fundament do finansowania. Ustawa o obronie Ojczyzny zakłada wzrost nakładów budżetowych na obronność. Od przyszłego roku już co najmniej 3% PKB – mówił minister.

Utworzony w Banku Gospodarstwa Krajowego Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych to jedno z nowych rozwiązań w zakresie finansowania Wojska Polskiego. Wynika z ustawy o obronie Ojczyzny, która weszła w życie 23 kwietnia br. Określa ona zasady m.in. dokonywania wypłat ze środków Funduszu.

Powołanie funduszu otwiera nowe ścieżki pozyskiwania finansów na modernizację Sił Zbrojnych RP, takich jak możliwość emisji obligacji. Przez ten instrument będzie istniała możliwość zakupu nowoczesnych technologii i sprzętu zarówno w Polsce, jak i za granicą. Fundusz będzie mógł również korzystać z innych źródeł, takich jak wpływy ze skarbowych papierów wartościowych, z wpłat lub darowizn, czy środków z budżetu przekazanych przez Ministra Obrony Narodowej.

– Te wszystkie nasze transakcje i zamówienia dotyczą sprzętu najnowocześniejszego, najlepszego w swojej klasie. Natomiast jeżeli chodzi o ilość tego sprzętu, to obecnie jest ona  jeszcze zbyt mała, żeby zapewnić odstraszanie. W związku z tym Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych umożliwi nam zwiększenie zakresu naszych zamówień. To co dzieje się za naszą granicą pokazuje, że Rosja prowadzi politykę imperialną. Zagraża swoim sąsiadom i atakuje ich. To zjawisko było częściowo niedostrzegane, ale dziś opinia światowa jednoznacznie wspiera Ukrainę w przeciwstawianiu się inwazji rosyjskiej. Ale żeby odstraszyć agresora, spowodować, żeby nie poszedł dalej, Wojsko Polskie musi być jeszcze silniejsze niż dotychczas – dodał szef MON.