Za nami rok działania bardzo ważnego dla miasta projektu

Minął rok od powołania Centrum Projektowego Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) na Politechnice Opolskiej. Jednostka rozpoczęła działalność na podstawie umowy podpisanej pomiędzy uczelnią i Instytutem Fraunhofera. Działanie wspiera Miasto Opole oraz Park Naukowo-Technologiczny.

Centrum Projektowe Fraunhofera dla Zaawansowanych Technologii Lekkich (FPC ALighT) jest jednostką organizacyjną Politechniki Opolskiej, utworzoną w celu prowadzenia i koordynowania projektów badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na przemysł, zwłaszcza w zakresie zaawansowanych technologii lekkich.

FPC ALighT ułatwia oraz przyspiesza komercjalizację badań, transfer, a także wykorzystanie technologii produkcyjnych przez przemysł oraz wprowadza w Polsce metody i standardy obowiązujące w Instytutach Fraunhofera. Ściśle współpracuje z Parkiem Naukowo-Technologicznym w Opolu, który jest strategicznym partnerem naukowym w konsorcjum.

W ciągu nieco ponad 12 miesięcy działalności Centrum Projektowe Fraunhofera podjęło się realizacji i bierze czynny udział w projektach o łącznej wartości blisko 30 mln zł. Nawiązało współpracę z przedsiębiorstwami będącymi potentatami w swoich branżach takimi jak: AIRBUS, Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., SNOP Automotive, Adamietz, ALUPROF, NEAPCO, Explomet czy MM Systemy.

Dzięki zaangażowaniu i wsparciu partnerów ze strony nauki oraz przemysłu udało się zapoczątkować projekt, którego rezultatem jest stworzenie nowego produktu na rynku – chronionego patentem, niezwykle lekkiego urządzenia do transportu motocykli.

Działania Centrum Projektowego Fraunhofera przyczyniają się do opracowania nowych technologii. Kluczowe zadania badawcze realizowane wspólnie z przemysłem to:
– produkcja znacząco lżejszej deski rozdzielczej dla nowoczesnych nisko- oraz zeroemisyjnych samochodów osobowych
– platerowanie wybuchowe materiałów wielowarstwowych
– zmniejszenie ciężaru i zastosowania lekkich materiałów w budowie kabiny windy
– optymalizacja i automatyzacja procesów produkcyjnych
– ocena środowiskowa innowacyjnych produktów.

Ponadto FPC ALighT zorganizowało:

– międzynarodowe seminaria naukowe związane z recyklingiem i kompozytami oraz komercjalizacją badań naukowych
– międzynarodowe warsztaty dla przedsiębiorców i naukowców związanych z branżą lotniczą
– zagraniczne staże i wizyty studyjne w oddziałach Instytutu Fraunhofera w Niemczech.
Swoją ofertę pracownicy Centrum przedstawiali na firmowych stoiskach oraz w prezentacjach podczas konferencji, targów, warsztatów oraz licznych spotkań z przedstawicielami regionalnych, krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw.

– Cały projekt, to kluczowa dla naszego miasta sprawa – mówi prezydent Opola Arkadiusz Wiśniewski. – Żeby polska gospodarka mogła się rozwijać, a co za tym idzie również nasze miasto, to musimy mieć oparcie w wiedzy. Instytut Fraunhofera to jednostka mająca znakomitą markę, jeden z największych i najważniejszych w świecie. We współpracy z nim Politechnika Opolska i Park Naukowo-Technologiczny mogą pracować nad nowymi rozwiązaniami. Mając naukowców i studentów, a także pracownie, dysponujemy jako miasto wszystkim, co jest ważne dla całego projektu. Polskie firmy chcąc być konkurencyjne i chcąc się rozwijać, muszą mieć wsparcie naukowe. Im bardziej konkurencyjne będą firmy działające w naszym mieście, tym lepiej będzie wyglądał rynek pracy dla naszych mieszkańców. Bardzo zależy mi na tym, żeby Opole przy wsparciu nauki, było ośrodkiem kreującym innowacje w przemyśle.

 

 

Najnowsze artykuły