ZUS przypomina o kluczowym terminie dla przedsiębiorców

Do końca stycznia część płatników składek w ZUS powinna wypełnić i złożyć formularz o symbolu ZUS IWA za miniony rok. Dane z tego druku posłużą do ustalenia indywidualnej wysokości składki na ubezpieczenie wypadkowe dla konkretnego płatnika na kolejny rok składkowy.

Kto ma obowiązek złożyć formularz ZUS IWA

Powinni to zrobić płatnicy składek, którzy nieprzerwanie od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz przez przynajmniej jeden dzień w styczniu tego roku byli zgłoszeni w ZUS jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe i zgłaszali do niego w ubiegłym roku co najmniej 10 ubezpieczonych oraz na 31 grudnia 2023 roku byli wpisani do rejestru REGON.

– Na druku ZUS IWA należy wskazać rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności, liczbę ubezpieczonych oraz liczbę zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Ponadto trzeba wpisać liczbę osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, w tym w wypadkach śmiertelnych i ciężkich, które miały miejsce w 2023 rokuSebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego.

Kto i co ustala

W ustaleniu wysokości składki wypadkowej na przyszłe miesiące ZUS wyręczy tych płatników, którzy składali formularz ZUS IWA trzy razy z rzędu, czyli za trzy ostatnie lata. Ci przedsiębiorcy do
20 kwietnia br. otrzymają na swój profil na PUE ZUS zawiadomienie o wyliczonej wysokości stopy procentowej składki.

Pozostali płatnicy – zgodnie z przypisanym im kodem PKD – samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka, uzależnionego od rodzaju prowadzonej przez nich działalności. Dla płatników zgłaszających do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych, stopa procentowa składki na ubezpieczenie wypadkowe wynosi 50 proc. najwyższej stopy procentowej ustalonej na dany rok składkowy dla grup działalności.

Na podstawie danych przekazanych przez pracodawcę ustalana jest wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, którą będzie opłacał przez najbliższy okres składkowy czyli od 1 kwietnia 2024 roku do 31 marca 2025 roku.

Jak dostarczyć do ZUS-u?

Informację ZUS IWA płatnik składek powinien przekazać tą samą drogą, jaką dostarcza do ZUS dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Jeżeli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to ZUS IWA również zobligowany jest wysłać online. Jeśli dokumenty przekazuje papierowo, to druk ZUS IWA należy złożyć także w ten sposób. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis „ZUS IWA”.

Najnowsze artykuły