ZUS: Rośnie liczba zwolnień chorobowych z powodu zaburzeń psychicznych

W województwie opolskim rośnie liczba zwolnień lekarskich z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W 2023 roku lekarze wystawili w regionie blisko 25 tys. zaświadczeń z tej kategorii chorobowej.

W minionym roku opolski oddział ZUS zarejestrował ponad 24,7 tysiąca zaświadczeń lekarskich wystawionych z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania. W tej kategorii mieści się prawie sto różnych jednostek chorobowych – tłumaczy Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa opolskiego. – Od co najmniej pięciu lat liczba takich zwolnień w regionie rośnie. W 2020 roku na Opolszczyźnie lekarze wystawili 23,2 tysiąca takich zwolnień, a w 2019 roku około 19,5 tysiąca.

Coraz więcej osób przebywa na chorobowym z powodu depresji, schizofrenii, nerwicy, zaburzenia nerwicowego, zaburzenia osobowości czy reakcji na ciężki stres. Innymi częstymi przyczynami orzeczeń o czasowej niezdolności do pracy są choroby psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu, innych używek oraz środków psychoaktywnych.

Konsekwencją wyższej niż w poprzednich latach liczby zaświadczeń lekarskich o tym podłożu jest większa ilość dni absencji chorobowej osób ubezpieczonych w ZUS. W 2023 r. z tytułu zaburzeń psychicznych mieszkańcy Opolszczyzny przebywali na chorobowym w sumie aż 442 tys. dni, podczas gdy w 2020 r. było to 424 tys. dni, a 2019 r. tylko 335 tys. dni.

W minionym roku w województwie opolskim najwięcej zaświadczeń lekarskich z powodu chorób składających się na zburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania lekarze wystawili w październiku, marcu i listopadzie – odpowiednio 2300, 2252 i 2243. Najmniej w lutym, bo 1778.

W skali kraju miesiącami, które najbardziej obfitowały w zwolnienia lekarskie z tytułu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania były październik – 128,3 tys., dalej marzec – 125,3 tys. oraz listopad 121,2 tys. Najmniej zwolnień chorobowych o tym charakterze lekarze wystawili w lutym – niecałe 107 tys.

Najnowsze artykuły