REKLAMA

REKLAMA

Cyfrowy bank danych medycznych powstanie w Opolu

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym działać będzie Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej. Agencja Badań Medycznych właśnie przyznała na nie szpitalowi 30 mln złotych.

Pieniądze te pozwolą nam na stworzenie nowoczesnego systemu, korzystającego m.in. ze sztucznej inteligencji oraz zatrudnienie zespołu specjalistów z obszaru analizy danych. Wszystko to posłuży wsparciu rozwoju cyfryzacji badań klinicznych oraz umożliwi maksymalne wykorzystanie zanonimizowanych danych pacjentów do prowadzenia badań nad opracowaniem nowych leków i terapii – wyjaśnia Dariusz Madera, dyrektor generalny USK.

Po utworzeniu systemu będziemy mogli wprowadzać do niego dane pozyskane z różnych projektów, w tym klinicznej działalności USK, a następnie pracować na dużych wiarygodnych zbiorach. Będziemy współpracować z certyfikowanym biobankiem i pracownią genetyki w zakresie stworzenia kolekcji materiału biologicznego do wykorzystania w kolejnych projektach badawczych. Stworzymy też repozytorium danych do udostępniania naszych zasobów do celów naukowych, w tym wyszukiwania i ponownego wykorzystania zebranych już danych klinicznych – wyjaśnia dr Antonina Dziedzic-Danel, dyrektor ds. operacji klinicznych Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia-Badań Klinicznych w szpitalu.

Znajdą się tam dane dotyczące stanu zdrowia pacjentów, wykonywanych procedur medycznych, pozyskane z próbek biologicznych czy zanonimizowane notatki lekarskie. Wszystkie te informacje będą zbierane i przechowywane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i standardami jakości.

Na projekt „Uniwersyteckie Centrum Medycyny Cyfrowej i Medycyny Precyzyjnej o specjalizacji w Kompleksowym Fenotypowaniu Chorób Cywilizacyjnych” Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu wraz z czterema konsorcjantami (Instytut Genetyki Człowieka PAN w Poznaniu, Sieć Badawcza Łukasiewicz – PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii we Wrocławiu, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe w Poznaniu i Uniwersytet Opolski) pozyskał 30 mln zł w ramach konkursu prowadzonego przez Agencję Badań Medycznych. Wyniki ogłoszono 18 września.

To kolejny krok, który pomoże nam w rozwoju działalności naukowo-badawczej w zakresie medycyny i nauk o zdrowiu. Wcześniej Agencja Badań Medycznych przyznała nam i Uniwersytetowi Opolskiemu pieniądze na powołanie Uniwersyteckiego Centrum Wsparcia Badań Klinicznych. UCWBK razem z Centrum Badań i Innowacji w Chorobach Cywilizacyjnych weszły w skład naszego Centrum Naukowo-Badawczego. Zbudowaliśmy profesjonalny zespół, który wspiera opolską kadrę medyczną w prowadzeniu badań klinicznych. Mamy odpowiednio wyposażone miejsce do prowadzenia badań klinicznych. Mamy bazę pacjentów wielospecjalistycznego szpitala i zespół naukowców. Regionalne Centrum Medycyny Cyfrowej to kolejny element naszych działań w tym obszarze – wylicza dyrektor Madera.

 

Najnowsze artykuły