Opole chce kształcić przyszłych żołnierzy

Podczas styczniowej sesji radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wystąpienia do Ministra Obrony Narodowej z wnioskiem o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego. Miałby on powstać  w Publicznym Technikum nr 2 w Opolu wchodzącym w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 4 im. Bronisława Koraszewskiego w Opolu.

Oddziały przygotowania wojskowego funkcjonują w Polsce od 2020 roku, w których oprócz kształcenia ogólnego i zawodowego realizowany jest program szkolenia, obejmujący zajęcia teoretyczne i praktyczne, które realizowane są na terenie szkoły i patronackiej jednostki wojskowej wskazanej przez Ministra. Uczniowie uczestniczą też w obozach szkoleniowych.

Z inicjatywą wystąpiła dyrekcją szkoły. Bliskie sąsiedztwo szkoły i jednostki powodują, że obie strony współpracują już od kilku lat. Myślę, że będzie  to ciekawa oferta dla młodzieży, która daje możliwość podjęcia służby wojskowej w przyszłości, ale ta klasa nie niesie ze sobą takiego obowiązku. Będzie to wyłącznie wybór absolwentów, którego dokonają za parę lat – mówi Aleksander Iszczuk naczelnik wydziału oświaty.

Planowany oddział przygotowania wojskowego, w zależności od przebiegu rekrutacji,  kształcić będzie w dwóch lub jednym  zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych oraz/lub  technik eksploatacji portów i terminali. Za organizację zajęć realizowanych w szkole odpowiadał będzie dyrektor, natomiast za organizację zajęć praktycznych realizowanych na terenie wojskowej jednostki patronackiej odpowiadał będzie jej dowódca.

 

 

Najnowsze artykuły