Opole stawia na ekoedukację

W latach 2018-2019 Wydział Gospodarki Odpadami Komunalnymi przeprowadził szereg działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców. Wsparcia udzielił Zakład Komunalny, który regularnie organizował ekolekcje na dedykowanej ścieżce.

W 2018 i 2019 roku przeprowadzono z inicjatywy WGOK prelekcje dotyczące między innymi ochrony środowiska, segregacji i gospodarki odpadami. Odbyły się one z seniorami oraz w szpitalach, zorganizowano blisko 60 spotkań z uczniami szkół podstawowych i dodatkowo ekolekcje w opolskich przedszkolach. Zaczął funkcjonować projekt BIO (segregacja biodpadów) i rozpoczęły się prace nad otwarciem City PSZOK, czyli punktu wymiany rzeczy używanych.

W dwóch edycjach konkursu na zbiórkę butelek PET wzięło udział łącznie ponad 3500 dzieci z całego miasta które zebrały blisko trzy tony tego surowca. Zorganizowano też liczne festyny lokalne o charakterze ekologicznym, kolejne edycje „Miasteczka Ekologicznego”, a także przeprowadzono kilkanaście akcji nasadzeń drzew oraz sprzątania przestrzeni publicznej.

We współpracy z Miejskim Ośrodek Doradztwa Metodycznego w Opolu powstała pracownia Muchy Odpaduchy, a na terenie MODM i Zakładu Komunalnego dedykowane ścieżki edukacyjne. Regularnie odbywają się na nich lekcje dla dzieci i młodzieży. Przeprowadzono też kilkanaście konkursów o charakterze ekologicznym oraz zbiórkę makulatury. Była także akcja wymiany makulatury na torby do segregacji oraz książek za maskotki (zebrano ok. 1400 książek).

Zakupiono też kosze do segregacji oraz materiały dydaktyczne wykorzystywane podczas prelekcji. Na terenie Opola pojawiły się pojemniki na elektroodpady, kosze do segregacji i punkty wymiany książek.

 

Najnowsze artykuły