Trwa bezpłatna zbiórka liści

Do 30 listopada firma odbierająca odpady komunalne w Opolu będzie zabierać liście pochodzące z drzew rosnących na nieruchomościach zamieszkałych. Warunkiem jest prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów.

Wzorem lat ubiegłych w Opolu trwa akcja odbioru liści. Ma na celu pomoc właścicielom, administratorom i dozorcom w pozbyciu się liści opadających na teren posesji. Zebrane należy gromadzić w workach i ustawić je obok pojemnika na odpady BIO (kolor brązowy), najpóźniej do godziny 6 rano w dniu odbioru bioodpadów z danej ulicy i posesji – HARMONOGRAM. Po worki z liśćmi podjeżdżać będzie osobny samochód.

Decyzja o przeprowadzeniu akcji ma związek ze zgłaszanymi co roku potrzebami mieszkańców i dużą ilością liści zalegającą obecnie na posesjach. Miasto Opole chce też w ten sposób przeciwdziałać zdarzającym się ciągle przypadkom nielegalnego spalania liści w przydomowych ogródkach.

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i odbioru odpadów do dyspozycji mieszkańców pozostają pracownicy Biura Nadzoru Odbioru Odpadów Komunalnych Urzędu Miasta Opola. Kontakt pod nr tel. 77 44-13-237 (poniedziałek-środa w godzinach 7.30 – 15.30, czwartek w godzinach 7.30 – 17.00 oraz piątek w godzinach 7.30 – 14.00). Adres poczty elektronicznej: odpady@um.opole.pl

https://youtu.be/RD59g3Umb_E

Najnowsze artykuły