Sami możemy pozbyć się odpadów

Wszyscy, którzy regularnie opłacają odbiór odpadów, mogą bezpłatnie dostarczać je do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

W Opolu taki punkt funkcjonuje na terenie Zakładu Komunalnego przy ul. Podmiejskiej 69. Przyjmowane są odpady wyłącznie od mieszkańców Opola, a dostarczone indywidualnie muszą być posegregowane i nie mogą być zanieczyszczone innymi.

PSZOK to specjalnie przystosowany i zorganizowany obiekt, w którym przyjmowane są odpady. Między innymi: papier, tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, odpady biodegradowalne, popiół z palenisk domowych. Poza tym w PSZOK-u można zdać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie i akumulatory, opony, lekarstwa, posegregowane odpady budowlane czy wielkogabarytowe. PSZOK nie przyjmuje odpadów pochodzących z działalności gospodarczej.

Mieszkaniec we własnym zakresie musi dostarczyć odpady na teren PSZOK-u. Na miejscu osoba odpowiedzialna za przyjmowanie odpadów dokonuje ich ewidencji i wskazuje miejsce złożenia. Osoba dostarczająca, pod nadzorem pracownika, zobowiązana jest samodzielnie umieścić odpady w odpowiednich kontenerach. Musi także wypełnić stosowne oświadczenie.

Posegregowane odpady komunalne budowlane przyjmowane są w ilości dwóch ton rocznie z danego adresu zamieszkania, natomiast zużyte opony w liczbie czterech sztuk rocznie (z jednego adresu).

Na terenie Opola regularnie działają też mobilne PSZOK-i.

W soboty, w wyznaczonych miejscach, udostępniany jest specjalnie przygotowany kontener, przeznaczony do bezpłatnego przyjmowania odpadów komunalnych selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych. W mobilnym PSZOK-u zdajemy odpady na takich samych zasadach co w stacjonarnym.

Maksymalny wymiar odpadów przyjmowanych do mobilnego PSZOKU nie może jednak przekroczyć 75 cm, ponadto nie są przyjmowane odpady budowlane (np. gruz). Dowożący odpady komunalne jest zobowiązany do ich umieszczenia w pojemniku lub kontenerze wskazanym przez pracownika.

Stacjonarny PSZOK funkcjonuje przy ul. Podmiejskiej od poniedziałku do piątku (godz. 9.00 – 18.00) oraz w sobotę (9.00 – 15.00).

Więcej informacji można uzyskać telefonicznie lub osobiście w Zakładzie Komunalnym, przy ul. Podmiejskiej. Tel.: 506 404 484, w godz. pn.-sob. 7.00-15.00.

Najnowsze artykuły